Témoignages

RANDRIAMAHAFALY Henristique

Farafangana

M. ANDRIATSIFERANIAINA Iréné

Mananjary

WAI SONG MING Tidjy

Manakara

RAZAFINDRAKOTO Narindra Noëlson

Ihosy

RAMOSAHELINIRINA Céline

Tuléar

RAZAFIMAHATRATRA Pépin

Fort-Dauphin